• Biuro Rachunkowe Hudzik
 • Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach od 7-15
 • Zadzwoń: (17) 276 11 58

Usługi

Biuro Rachunkowe Hudzik Sp.J. świadczy kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta. Zakres naszych usług obejmuje, m.in.:

Księgi handlowe

 • Opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • Rejestracja spółek prawa handlowego
 • Bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej
 • Przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań
 • Ustalanie wysokości zaliczek podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego
 • Zamknięcie roku obrotowego
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS

Księga Przychodów i Rozchodów

 • Księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Wyliczanie zaliczek podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy
 • Sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych
 • Zakładanie i likwidacja działalności

Ewidencja ryczałtowa

 • Księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy
 • Sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
 • Zakładanie i likwidacje działalności

Prowadzenie rozliczeń podatku VAT

 • Prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu
 • Prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • Sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do urzędu skarbowego

Obsługa kadrowo- płacowa

 • Przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
 • Obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzanie list wynagrodzeń zasadniczych
 • Sporządzanie list wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych itp.
 • Wyliczanie wynagrodzeń w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności
 • Wyliczanie premii procentowej, nadgodzin i innych dodatkowych składników wynagrodzenia
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych
 • Przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4r, PIT-8b)
 • Prowadzenie kartotek wynagradzania i zasiłkowych
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym: umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy)
 • Sporządzanie dokumentacji do PFRON dla pracowników posiadających stopień niepełnosprawności
 • Współpraca z inspektorem BHP
 • Sporządzanie innych zaświadczeń i deklaracji

Dotacje unijne

 • Przygotowywanie części finansowej biznes planów
 • Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu
 • Opisywanie dokumentów księgowych, zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie
 • Współpraca z firmami doradczymi w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm
Nasze ceny uzależnione są od ustalonych szczegółów współpracy, dlatego w każdym przypadku negocjowane są indywidualnie. Wstępną informację jesteśmy w stanie przedstawić Państwu po otrzymaniu zapytania ofertowego z krótkim opisem Państwa oczekiwań.

Zapytanie mogą Państwo składać przez nasz
formularz kontaktowy
Enter aby szukać | Escape aby wyjść